baner kup bilet 3.JPG
Gangster_635x350.jpg
psy 3 BANER.jpg
mayday baner 2.JPG
1917_fb_cover_www.jpg
mŁODY RENIFER aLEX BANER.jpg
Zenek.jpg
Wyszukiwarka
banerek repertuar.JPG
banerek dofinansowanie.JPG
baner RDK.JPG
baner facebook kino.JPG
baner PARKINGI kino.JPG
OiS_baner.jpg
Grudge-kina-750x200.jpg
DD-kina-750x100.jpg
365_750x100.jpg
Regulamin Kina Bałtyk

 

 

 

 


Rypiński Dom Kultury ul. Warszawska 8 87-500 Rypin tel. 54 280 21 56

 

 

 

Regulamin określa zasady zachowania się i korzystania z kina „Bałtyk” dla osób, które nabyły bilety na seanse filmowe i tym samym wyraziły zgodę na jego przestrzeganie.

 1. Zakupu biletów do kina można dokonać w kasie RDK w Rypinie która jest otwarta 1 godz. przed rozpoczęciem każdego seansu,lub w systemie internetowej sprzedaży biletów.
 2. Ceny biletów wstępu są zgodne z aktualnym terminarzem kina Bałtyk zamieszczonym na stronie internetowej http://kino.rypin.eu . Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do jego zmian.
 3. Bilety grupowe przysługują: grupom szkolnym liczącym minimum 20 osób.
 4. Na grupę szkolną przysługuje bilet bezpłatny dla opiekuna:
  - 1 bilet na grupę 10 osób (przedszkola, klasy I-III szkoła podstawowa)
  - 1 bilet na grupę 15 osób (klasy IV-VI szkoła podstawowa, gimnazja i szkoły średnie).
 5. Na seanse filmowe, przy których określona została kategoria wiekowa bilety mogą nabyć osoby spełniające granicę wieku po okazaniu odpowiedniego dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia lub znajdujące się pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Wejście na salę kinową znajduje się na parterze i możliwe jest po okazaniu przy drzwiach ważnego biletu wstępu, lub potwierdzenia opłacenia rezerwacji w wyznaczonym terminie, które należy zachować do ewentualnej kontroli w czasie trwania seansu.
 7. Na seans filmowy nie będą wpuszczone osoby posiadające bilet zniszczony, nieczytelny, zakupiony na inny seans niż ten odbywający się w danej chwili.
 8. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu:
  -osobie będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających,
  - osobie zachowującej się niekulturalnie w stosunku do pracowników lub innych osób przebywających na terenie RDK ,
  - grupowego, jeśli nie jest spełniony punkt 3 regulaminu,
  - osobie nie spełniającej kategorii wiekowej określonej na dany seans filmowy, która podczas zakupu biletu nie jest pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
 9. RDK w Rypinie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez widzów w sali kinowej.
 10. Do Kina Bałtyk w Rypinie zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu pracowników oraz widzów i innych osób przebywających na terenie RDK w Rypinie.
 11. Pracownik RDK może:
  - wyprosić z terenu placówki osoby naruszające regulamin,
  - wyprosić z sali kinowej oraz budynku RDK osoby zachowujące się niestosownie, niekulturalnie wobec pracowników, widzów oraz innych osób przebywających na terenie RDK w Rypinie.
 12. Zwrot biletu zakupionego w kasie kina możliwy jest w kasie kina w godzinach jej otwarcia,   tylko w przypadkach: - po okazaniu biletu wstępu wraz  z paragonem zakupu, na seans, który się jeszcze nie rozpoczął, - z przyczyn niezależnych od widza - kiedy seans się opóźni, nie odbędzie, bądź zostanie przeniesiony na inny termin, niż ten podany wcześniej, w terminie do 30 dni
 13. Zasady zwrotu biletów zakupionych online określa odrębny regulamin (Regulamin sprzedaży internetowej biletów w Rypińskim Domu Kultury)
 14. Podczas projekcji filmowych zabrania się:
  -Nagrywania obrazu i dźwięku (zgodnie z ustawą o prawach autorskich z dnia 4.02.1994r.). Osoba będąca świadkiem rejestracji obrazu i dźwięku podczas seansu filmowego powinna powiadomić o tym pracownika RDK w Rypinie.
  -Zachowania zakłócającego oglądanie filmu pozostałym użytkownikom kina. -Niszczenia wyposażenia sali kinowej.
  -Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń technicznych zakłócających odbywanie się seansu.
  -Spożywania alkoholu, narkotyków, innych substancji odurzających oraz palenia papierosów.
 15. W sali kinowej należy zajmować miejsca zgodnie z zapisem na bilecie.
 16. Projekcje filmowe odbywają się dla minimum dwóch osób.
 17. Kino Bałtyk zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez podania przyczyny.
 18. Kino Bałtyk nie odpowiada za zgodność repertuaru zamieszczanego w środkach masowego przekazu. Aktualny repertuar kina znajduje się na stronie http://kino.rypin.eu, w gablotach RDK w Rypinie oraz na słupach informacyjnych na terenie miasta.
 19. Interpretacja Regulaminu leży po stronie RDK w Rypinie.
 20. Rypiński Dom Kultury zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian w powyższym Regulaminie.
 21. Regulamin obowiązuje od 13 lutego 2017 r.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się